นายธีระ  ไตรสรณกุล


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 164
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธีระ  ไตรสรณกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 สิงหาคม 2500
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๗ หมู่ที่ ๑๔ หมู่บ้านศาลา ถนนขุนหาญ-กันทรลักษ์
  ต. สิ อ. ขุนหาญ
  จ. ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
  โทรศัพท์ : 045 669 394
  e-Mail : teera.somoo@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2550 และ 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later