นายธีระ  ไตรสรณกุล


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 163
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธีระ  ไตรสรณกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 สิงหาคม 2500
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  7 หมู่ที่ 14 บ้านศาลา ถนนกันทรลักษ์-ขุนหาญ
  ต. สิ อ. ขุนหาญ
  จ. ศรีสะเกษ 33150
  โทรศัพท์ : 045 669 394
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1718 5764
  e-Mail : teera.somooo@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later