นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 335
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กรกฎาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ปี 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later