นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 335
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กรกฎาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  189 หมู่ที่ 15 หมู่บ้านสันติสุข
  ต. ภูเงิน อ. กันทรลักษ์
  จ. ศรีสะเกษ 33110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1878 6162
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ปี 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later