นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 435
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ธันวาคม 2505
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  155/1 หมู่ที่ 11 ถนนอุบล-ศรีสะเกษ
  ต. ดูน อ. กันทรารมย์
  จ. ศรีสะเกษ 33130
  โทรสาร : 045 651 222
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1879 2030
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์
   - อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - อดีตกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฏร
   - อดีตกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฏร
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2552 - 2554
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later