นายธนยศ  ทิมสุวรรณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 153
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนยศ  ทิมสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤศจิกายน 2533
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of International Business HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  190/1 หมู่ที่ 6 ถนนภูมิวิถี
  ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง
  จ. เลย 42130
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later