นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 350
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 พฤษภาคม 2534
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Management LA TROBE UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  234/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ถนนสิรินธร
  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9822 3928
  e-Mail : saint_99_1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later