นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 307
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กรกฎาคม 2514
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - Master of Business Administration (Finance) MERCER UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  269 หมู่ที่ 8 ถนนภูมิวิถี
  ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง
  จ. เลย 42130
  โทรศัพท์ : 042 841 330
  โทรสาร : 042 850 509
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1424 2396
  e-Mail : pok28@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังสะพุง
   - ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย
   - ประธานสโมสรฟุตบอลเมืองเลย ยูไนเต็ด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later