นายรังสรรค์  มณีรัตน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลำพูน เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 297
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรังสรรค์  มณีรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 สิงหาคม 2518
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  73/4 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านป่าตาล
  ต. ม่วงน้อย อ. ป่าซาง
  จ. ลำพูน 51120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำพูน ปี 2555
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later