นายสงวน  พงษ์มณี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลำพูน เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 372
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสงวน  พงษ์มณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มกราคม 2487
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  66 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหนองผำ ถนนลำพูน-สันป่าตอง
  ต. ริมปิง อ. เมืองลำพูน
  จ. ลำพูน 51000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 7074 3064
  e-Mail : lumphun_numthip@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later