นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลำปาง เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 049
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 เมษายน 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  34/789 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบางมดแลนด์ ซอยหมู่บ้านยิ่งรวย ซอย 7 ถนนประชาชื่น
  ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1133 9889
  e-Mail : b_mp.charatri@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later