นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลำปาง เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 020
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 กุมภาพันธ์ 2512
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
   - Master of Business Administration DRAKE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science in Economics IOWA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    วิศวกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง 2 สมัย พ.ศ. 2548, 2550
   - ประธานคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
   - คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
   - เลขาธิการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
   - วิศวกรโครงการท่อส่งและโรงแยกก๊าซฯ ไทย-มาเลเซีย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later