นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลพบุรี เขต 4
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 032
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  193/1 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
  ต. ชัยนารายณ์ อ. ชัยบาดาล
  จ. ลพบุรี 15130
  โทรศัพท์ : 036 461 258
  โทรสาร : 036 461 528
  e-Mail : ungkiat@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล เขต 1
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 4
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later