นายประทวน  สุทธิอำนวยเดช


จังหวัดลพบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 206
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประทวน  สุทธิอำนวยเดช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กรกฎาคม 2496
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) เทคโนโลยีราชมงคล
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๕๙ ถนนนารายณ์มหาราช
  ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี
  จ. ลพบุรี ๑๕๐๐๐
  e-Mail : pratuan785@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ข้าราชการครู โรงเรียนโยธินบูรณะ กรมสามัญฯ
   - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   - วิศวกร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - อุตสาหกรรมจังหวัด (สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยภูมิ และลพบุรี 3 สมัย)
   - สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.ลพบุรี)
   - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later