นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดราชบุรี เขต 4
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 478
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กันยายน 2519
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (General) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Business Administration) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2013 ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวมก) จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์องคมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later