นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดราชบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 195
 • ชื่อ-สกุล :
  นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 พฤษภาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (Community Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  30/6 หมู่ที่ 10
  ต. เจดีย์หัก อ. เมืองราชบุรี
  จ. ราชบุรี 70000
  e-Mail : kanchanagroup@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี
   - ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี
   - กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
   - กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later