นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี


จังหวัดราชบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 025
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กุมภาพันธ์ 2529
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Business (Accounting) SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  60/2 หมู่ที่ 1
  ต. ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี
  จ. ราชบุรี 70000
  โทรสาร : 032 737 094
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9979 1997
  e-Mail : kulvaree@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 2 สมัย สามารถเข้าถึงและเข้าใจปัญหาของพี่น้องในชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเคยทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของ นายมานิต นพอมรบดี อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาในพื้นที่ และประสานงานกับหน่วยงานราชการในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later