นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดราชบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 025
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Business (Accounting) SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 2 สมัย สามารถเข้าถึงและเข้าใจปัญหาของพี่น้องในชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเคยทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของ นายมานิต นพอมรบดี อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาในพื้นที่ และประสานงานกับหน่วยงานราชการในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later