นายสมพงษ์  โสภณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดระยอง เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 386
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมพงษ์  โสภณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มกราคม 2510
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/105 ซอยดวงตะวัน ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ 2
  ต. เนินพระ อ. เมืองระยอง
  จ. ระยอง 21000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1996 6557
  e-Mail : sompong.sophon@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับจ้าง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด
   - ประธานสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด
   - รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
   - นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later