นายบัญญัติ  เจตนจันทร์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดระยอง เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 190
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กันยายน 2505
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ศิริราชพยาบาล (มหิดล)
 • สถานที่ติดต่อ :
  11/11 ถนนแหลมยาง
  ต. ทางเกวียน อ. แกลง
  จ. ระยอง 21110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1761 9208
  e-Mail : banyat.doctor@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นายแพทย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550, 2554, 2562
   - กรรมาธิการการสาธารณสุข
   - กรรมาธิการการศึกษา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later