นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์


จังหวัดระนอง เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 040
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤษภาคม 2516
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๘๖/๑ หมู่ที่ ๒
  ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง
  จ. ระนอง ๘๕๐๐๐
  โทรศัพท์ : 077 810 451
  โทรสาร : 077 810 451
  e-Mail : kongkrit330@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later