นายศักดา  คงเพชร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 7
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 356
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศักดา  คงเพชร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 มีนาคม 2504
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • สถานที่ติดต่อ :
  255 หมู่ที่ 15
  ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย
  จ. ร้อยเอ็ด 45150
  โทรสาร : 043 589 314
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1872 1122
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later