นางสาวจิราพร  สินธุไพร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 067
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจิราพร  สินธุไพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กันยายน 2530
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Science (International Business) เกียรตินิยมอันดับ 2 UNIVERSITY OF READING ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  43 หมู่ที่ 14 หมู่บ้านโนนชัยศรี
  ต. โพธิ์ใหญ่ อ. พนมไพร
  จ. ร้อยเอ็ด 45140
  e-Mail : j.sindhuprai@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
   - นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   - เยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Cambodian - Thai Exchange Program (CTEP)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later