นายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 186
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มีนาคม 2492
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  969/460 หมู่บ้านภัสสร 4 ซอย 34 ถนนรังสิต-นครนายก
  ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9302 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร
   - โฆษกคณะกรรมาธิการ ป้องกันการปราบปรามการทุจริต (ปปช.) สภาผู้แทนราษฎร
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later