นายนิรมิต  สุจารี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 185
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิรมิต  สุจารี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กรกฎาคม 2499
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  114 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านหนองพอก
  ต. รอบเมือง อ. หนองพอก
  จ. ร้อยเอ็ด 45210
  โทรศัพท์ : 043 579 144
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9840 6868
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later