นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดยะลา เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 485
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 พฤศจิกายน 2509
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  98/1 ถนนสิโรรส
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา
  จ. ยะลา 95000
  โทรศัพท์ : 073 299 880
  โทรสาร : 073 299 880
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1598 7688
  e-Mail : adillaw9@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later