นายธนกร  ไชยกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดยโสธร เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 151
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนกร  ไชยกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 มิถุนายน 2501
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (Business Administration) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
   - การศึกษามหาบัณฑิต (Education) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Educational Administration) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถานที่ติดต่อ :
  138 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเจริญผล ถนนชยางกูร
  ต. สามแยก อ. เลิงนกทา
  จ. ยโสธร 35120
  e-Mail : thanakron-c@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later