นายบุญแก้ว  สมวงศ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดยโสธร เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 193
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบุญแก้ว  สมวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 มิถุนายน 2512
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  145 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดงเจริญ
  ต. ดงเจริญ อ. คำเขื่อนแก้ว
  จ. ยโสธร 35110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1718 1791
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later