นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ


จังหวัดยโสธร เขต 1
พรรคเพื่อไทย
  • เลขประจำตัวสมาชิก 221
  • ชื่อ-สกุล :
    นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ
  • วัน เดือน ปีเกิด :
    28 มิถุนายน 2515
  • การศึกษา :
      - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สถานที่ติดต่อ :
    187-191 ถนนประชาสัมพันธ์
    ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร
    จ. ยโสธร 35000
    โทรศัพท์ : 045 711 533
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1999 6363
    e-Mail :
  • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
      
  • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
      -
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
      -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later