นายปัญญา  จีนาคำ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 219
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปัญญา  จีนาคำ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 กรกฎาคม 2482
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 ถนนสิงหนาทบำรุง
  ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน
  จ. แม่ฮ่องสอน 58000
  โทรศัพท์ : 053 611 784
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1830 7080
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later