นายบุญฐิณ  ประทุมลี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดมุกดาหาร เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 194
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบุญฐิณ  ประทุมลี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 ตุลาคม 2506
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • สถานที่ติดต่อ :
  135 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหนองบัว
  ต. หนองบัว อ. ดงหลวง
  จ. มุกดาหาร 49140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2155 2379
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ข้าราชกาาครู
   - ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later