นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์


จังหวัดมุกดาหาร เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 466
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มิถุนายน 2500
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  80 ถนนพิทักษ์พนมเขต
  ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร
  จ. มุกดาหาร 49000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1872 5959
  e-Mail : pranitanlaw@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร
   - นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 3 สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later