นายสุทิน  คลังแสง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดมหาสารคาม เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 427
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุทิน  คลังแสง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 มีนาคม 2504
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - Doctor of Philosophy MAGADH UNIVERSITY ประเทศอินเดีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  13 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านบัวบาน
  ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน
  จ. มหาสารคาม 44160
  โทรสาร : 043 988 606
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4355 8632
  e-Mail : sutin.klungsang90@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2544, 2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2550
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later