นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดมหาสารคาม เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 292
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 เมษายน 2515
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts (Economics) CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  53 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง
  ต. ปะหลาน อ. พยัคฆภูมิพิสัย
  จ. มหาสารคาม 44110
  โทรศัพท์ : 043 791 109
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1841 4492
  e-Mail : yuttapongc@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ประธานกรรมาธิการพาณิชย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later