นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดมหาสารคาม เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 106
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 สิงหาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  240/11-12 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลวาปีปทุม ถนนสมารักษ์
  ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม
  จ. มหาสารคาม 44120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1871 3988
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาลตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (ปี2529)
   - ปี 2533 - 2542 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม (2 สมัย)
   - ปี 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.มหาสารคาม พรรคไทยรักไทย
   - ปี 2549 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
   - ปี 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.มหาสารคาม พรรคพลังประชาชน
   - ปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.มหาสารคาม พรรคไทยรักไทย
   - ปี 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later