นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์


จังหวัดมหาสารคาม เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 สิงหาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  240/11-12 หมู่ที่ 1 ถนนสมารักษ์
  ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม
  จ. มหาสารคาม 44120
  โทรสาร : 043 799 338
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1871 3988
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later