นายนัทธี  ถิ่นสาคู

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดภูเก็ต เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 176
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนัทธี  ถิ่นสาคู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 มิถุนายน 2497
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  98 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านกะตะ อาคารโดมรีสอร์ท ถนนกะตะ
  ต. กะรน อ. เมืองภูเก็ต
  จ. ภูเก็ต 83100
  โทรสาร : 076 330 120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9873 5876
  e-Mail : nattee2497@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
   - ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later