นายสุทา  ประทีป ณ ถลาง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดภูเก็ต เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 426
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุทา  ประทีป ณ ถลาง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กรกฎาคม 2505
 • การศึกษา :
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • สถานที่ติดต่อ :
  71/21 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านห้าแยกฉลอง ซอยแม่อำพัน ถนนปฏัก
  ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต
  จ. ภูเก็ต 83130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1078 6713
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ประมงพื้นบ้าน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - มีประสบการณ์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
   - เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐหลายคณะ เช่น คณะกรรมการกำกับและดูแลสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ประธานคณะอนุกรรมการป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later