นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดแพร่ เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 494
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มิถุนายน 2528
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Mba) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  185 หมู่ที่ 4
  ต. ทุ่งโฮ้ง อ. เมืองแพร่
  จ. แพร่ 54000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตเคยลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเพร่ ปี 2555
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later