นายเอี่ยม  ทองใจสด


จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 499
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอี่ยม  ทองใจสด
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 กรกฎาคม 2484
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  148 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านตลาดพุเตย ซอย 13 เทศบาล ถนนสระบุรี-หล่มสัก
  ต. พุเตย อ. วิเชียรบุรี
  จ. เพชรบูรณ์ 67180
  โทรศัพท์ : 056 797 305
  โทรสาร : 056 797 008
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later