นายเอี่ยม  ทองใจสด


จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 499
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอี่ยม  ทองใจสด
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 กรกฎาคม 2484
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๔๘ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านตลาดพุเตย ซอย ๑๓ เทศบาล ถนนสระบุรี-หล่มสัก
  ต. พุเตย อ. วิเชียรบุรี
  จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๑๘๐
  โทรศัพท์ : 056 797 305
  โทรสาร : 056 797 008
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later