นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์


จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 323
 • ชื่อ-สกุล :
  นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 ธันวาคม 2493
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบริหารงานบุคคล) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  888 หมู่ที่ 3 ถนนสระบุรี - หล่มสัก
  ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่
  จ. เพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 056 781 462
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต4
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - กรรมาธิการการศึกษา
   - รองประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-จีน
   - กรรมาธิการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม ปี 2553
   - กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
   - กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
   - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2557
   - ประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later