นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์


จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 324
 • ชื่อ-สกุล :
  นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 ธันวาคม 2493
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  888 หมู่ที่ 3 ถนนสระบุรี - หล่มสัก
  ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่
  จ. เพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 056 781 462
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกวุฒิสภา ปี 2549
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later