นายจักรัตน์  พั้วช่วย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 056
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักรัตน์  พั้วช่วย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 ธันวาคม 2517
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  161/3 ซอยรุ่งเรือง ถนนพิทักษ์
  ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก
  จ. เพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1850 8118
  e-Mail : jakarat_p@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later