นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 247
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 พฤษภาคม 2521
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration GOLDEN GATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  555 หมู่ที่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
  ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์
  จ. เพชรบูรณ์ 67000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later