นายสุชาติ  อุสาหะ


จังหวัดเพชรบุรี เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 423
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุชาติ  อุสาหะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 มิถุนายน 2508
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  322 หมู่ที่ 8
  ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง
  จ. เพชรบุรี 76160
  โทรสาร : 032 407 099
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1857 1200
  e-Mail : suchawan.01@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย
   - อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางรางในคณะกรรมาธิการฯ
   - ที่ปรึกษากรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
   - ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later