นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเพชรบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 411
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 ตุลาคม 2521
 • การศึกษา :
   - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  168/9 หมู่ที่ 7 อาคาร ส.เกษตรยนต์ ถนนเพชรเกษม
  ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง
  จ. เพชรบุรี 76130
  โทรสาร : 032 890 519
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1194 9989
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย
   - อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
   - อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later