นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล


จังหวัดเพชรบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 409
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 ตุลาคม 2521
 • การศึกษา :
   - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  479/11 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม
  ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง
  จ. เพชรบุรี 76130
  โทรศัพท์ : 032 890 519
  โทรสาร : 032 890 519
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9892 3241
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later