นายมานัส  อ่อนอ้าย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพิษณุโลก เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 284
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมานัส  อ่อนอ้าย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2507
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 • สถานที่ติดต่อ :
  156 หมู่ที่ 1 ถนนอุดรดำริห์
  ต. นครไทย อ. นครไทย
  จ. พิษณุโลก 65120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 2442 7111, 09 5316 0371
  e-Mail : manuson.2562@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   - กำนัน ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   - สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 อ.นครไทย ปี พ.ศ. 2547
   - สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 อ.นครไทย พี พ.ศ. 2551
   - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2555 - 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later