นายมานัส  อ่อนอ้าย


จังหวัดพิษณุโลก เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมานัส  อ่อนอ้าย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2507
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 • สถานที่ติดต่อ :
  156 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเหนือ ถนนนครไทย-ด่ายซ้าย
  ต. นครไทย อ. นครไทย
  จ. พิษณุโลก 65120
  โทรศัพท์ : 055 389 224
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5316 0371
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later