นายนิยม  ช่างพินิจ


จังหวัดพิษณุโลก เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 182
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิยม  ช่างพินิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 สิงหาคม 2508
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๓ หมู่ที่ ๙
  ต. ท่านางงาม อ. บางระกำ
  จ. พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3166 2345
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later