นายอนุชา  น้อยวงศ์


จังหวัดพิษณุโลก เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 460
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุชา  น้อยวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 สิงหาคม 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  555 หมู่ที่ 5 ฟาร์มวัว
  ต. อรัญญิก อ. เมืองพิษณุโลก
  จ. พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 055 301 555
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1953 1444
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later