นายนพพล  เหลืองทองนารา


จังหวัดพิษณุโลก เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 170
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพพล  เหลืองทองนารา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กันยายน 2515
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • สถานที่ติดต่อ :
  313 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านป่าสัก ถนนพิษณุโลก-หนองตม
  ต. มะต้อง อ. พรหมพิราม
  จ. พิษณุโลก 65180
  โทรศัพท์ : 0 5536 6095
  โทรสาร : 055 366 096
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5142 0999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later