นายนพพล  เหลืองทองนารา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพิษณุโลก เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 171
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนพพล  เหลืองทองนารา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กันยายน 2515
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยพายัพ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • สถานที่ติดต่อ :
  313 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านป่าสัก ถนนพิษณุโลก-หนองตม
  ต. มะต้อง อ. พรหมพิราม
  จ. พิษณุโลก 65180
  โทรสาร : 055 366 096
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5142 0999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี 2542 ดำรงตำแหน่ง กรรมการสุขาภิบาลวงฆ้อง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวงฆ้อง
   - ปี 2543 ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
   - ปี 2551 ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
   - ปี 2554 ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพิษณุโลก
   - ปี 2562 ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later