นายสุรชาติ  ศรีบุศกร


จังหวัดพิจิตร เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 436
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรชาติ  ศรีบุศกร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กุมภาพันธ์ 2515
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
 • สถานที่ติดต่อ :
  140/6 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสะพานยาว
  ต. เนินมะกอก อ. บางมูลนาก
  จ. พิจิตร 66120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7789 3295
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยรับราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา
   - เคยดำรงตำแแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
   - เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later