นายภูดิท  อินสุวรรณ์


จังหวัดพิจิตร เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 271
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภูดิท  อินสุวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 กรกฎาคม 2505
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
 • สถานที่ติดต่อ :
  384 หมู่ที่ 2
  ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ
  จ. พิจิตร 66150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0601 8474
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมการสุขาภิบาลทับคล้อ
   - เทศมนตรีเทศบาลตำบลทับคล้อ
   - สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later