นายนริศ  ขำนุรักษ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพัทลุง เขต 3
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 173
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนริศ  ขำนุรักษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 ตุลาคม 2503
 • การศึกษา :
   - ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต (เกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต (ป่าไม้) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  629 หมู่ที่ 6
  ต. แม่ขรี อ. ตะโหมด
  จ. พัทลุง 93160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1990 1490
  e-Mail : khunnarit@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย
   - เป็นประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later