นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพัทลุง เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 079
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 สิงหาคม 2503
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2532-2547
   - นายอำเภอศรีสารคาม จังหวัดนครพนม
   - นายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
   - นายอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
   - นายอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   - นายอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
   - นายอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
   - ปลัดจังหวัดพัทลุง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later