นายภูมิศิษฏ์  คงมี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดพัทลุง เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 272
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภูมิศิษฏ์  คงมี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤษภาคม 2505
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   - กำนัน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
   - สมาชิกสภาจังหวัดพัทลุง
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later